Chấn chỉnh kỷ cương, nghiêm túc triển khai phương thức thay thế sổ hộ khẩu

G

Ngày 27/2, Tổ kiểm tra công vụ do UBND tỉnh Bắc Giang thành lập kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật công vụ, triển khai thủ tục hành chính tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác kiểm tra tại bộ phận một cửa UBND phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang).

Trong ngày, Tổ kiểm tra đã kiểm tra việc chấp hành quy định về giờ làm việc, thực hiện văn hóa công sở, tiếp nhận và xử lý hồ sơ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) và xã Tân Hưng, thị trấn Vôi (Lạng Giang), bộ phận một cửa UBND huyện Lạng Giang.

Thời điểm kiểm tra, một số cán bộ xã, phường, đơn vị chưa chấp hành nghiêm việc đeo biển tên theo quy định. Tài liệu tại một số bộ phận sắp xếp chưa khoa học, thiếu gọn gàng.

Tại bộ phận một cửa xã Tân Hưng, công chức thống kê và công chức địa chính – xây dựng vắng mặt không có lý do. Cán bộ trực tại bộ phận một cửa không mặc đồng phục theo quy định.

Hầu hết cán bộ công chức cấp xã, phường ở các nơi đến kiểm tra chưa biết cách sử dụng, khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Nhiều đơn vị chưa thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính, ký số. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ còn hạn chế. Tại phường Dĩnh Kế, cán bộ vẫn yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu trong khi loại giấy tờ này đã được bãi bỏ.

Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay sổ hộ khẩu.

Đại diện Tổ kiểm tra yêu cầu cán bộ công chức, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế, văn hoá công sở, đối với những trường hợp vắng mặt cần giải trình rõ lý do. Cán bộ làm nhiệm vụ phải nắm chắc được các quy định, hồ sơ, thủ tục hành chính. Đồng thời đẩy mạnh sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo thuận lợi cho công dân đến làm việc. Đặc biệt, không được yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, phô tô căn cước công dân hoặc lấy xác nhận nơi cư trú tại cơ quan công an khi công dân đã xuất trình căn cước công dân. Tập trung, tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu.

Qua làm việc, đại diện các địa phương, đơn vị cho biết, thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, ngay từ đầu năm, các đơn vị đã ban hành văn bản quán triệt, nhắc nhở, yêu cầu đối với cán bộ công chức thực hiện nghiêm các quy định về văn hoá công sở, tiếp công dân. Đối với trường hợp vắng mặt không có lý do, các đơn vị sẽ kiểm điểm, yêu cầu giải trình. Bên cạnh đó, tiếp thu các kiến nghị của Tổ kiểm tra, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế để việc triển khai nhiệm vụ, thực hiện kỷ cương, văn hoá công sở bảo đảm quy định.

Tin, ảnh: Ngọc Anh
Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/xa-hoi/400086/chan-chinh-ky-cuong-nghiem-tuc-trien-khai-phuong-thuc-thay-the-so-ho-khau.html