Bộ Y tế đề xuất tiêu chí xem xét thuốc cần quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán BHYT

Dự thảo nêu rõ, các thuốc cùng tác dụng điều trị, chi phí điều trị tương đương, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như nhau hoặc quy định điều kiện thanh toán tương đồng.

Bộ Y tế vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Dự thảo nêu rõ, các thuốc cùng tác dụng điều trị, chi phí điều trị tương đương, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như nhau hoặc quy định điều kiện thanh toán tương đồng.

hinh-3-1496302905

Hình minh họa.

Thuốc đã có trong Danh mục thuốc hiện hành và thuốc đề xuất bổ sung mới sẽ được xem xét để quy định điều kiện và tỷ lệ thanh toán khi có các tiêu chí sau:

1- Thuốc chi phí điều trị lớn hoặc tác động ngân sách lớn;

2- Thuốc có nhiều chỉ định, trong đó có chỉ định mang tính hỗ trợ. Các chỉ định điều trị hỗ trợ được xem xét loại khỏi phạm vi chi trả. Các nhóm thuốc này sẽ quy định cụ thể về điều kiện chỉ định sử dụng trong một số trường hợp bệnh hoặc đối tượng sử dụng hoặc quy định tỷ lệ thanh toán để thống nhất trong sử dụng, thanh toán bảo hiểm y tế và chống lạm dụng.

Về tiêu chí xem xét mở rộng điều kiện thanh toán hoặc tăng tỷ lệ thanh toán, nội dung Dự thảo nêu, thuốc đã có trong Danh mục thuốc hiện hành sẽ được xem xét để quy định điều kiện và tỷ lệ thanh toán khi có các tiêu chí sau:

1- Có đề xuất từ cơ quan quản lý về y tế, hoặc cơ sở khám chữa bệnh, hoặc Hội y khoa, dược khoa, hoặc Hội bệnh học, hoặc cơ sở kinh doanh dược và có hồ sơ cung cấp theo yêu cầu của Bộ Y tế;

2- Có đánh giá tác động ngân sách tại Việt Nam.