Bộ Công thương phải kiểm điểm vì ban hành văn bản không phù hợp với quyết định của Chính phủ

Đây là nội dung được Kiểm toán Nhà nước nêu rõ tại báo cáo Kiểm toán 2022 được đơn vị này phát hành mới đây.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022.

Tại kết luận kiểm toán Chuyên đề đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo theo Quyết định số 2068/QĐ- TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, KTNN đề nghị Bộ Công Thương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định trong việc ban hành văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 không phù hợp với Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

dienmattroi_BaoCAND

Ảnh minh họa – nguồn ảnh báo Công an nhân dân

Trong khi đó, kết luận kiểm toán về Chuyên đề đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo theo Quyết định số 2068/QĐ- TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

KTNN cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định trong việc giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án chồng lấn một phần diện tích với quy hoạch 3 loại rừng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Thuỷ điện Đạ Br’len, Thủy điện Đa Nhim Thượng 2, Thủy điện Đa Nhim Thượng 3, Thuỷ điện Sar Deung 2).

Đối với Bộ Công Thương, đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định trong việc ban hành Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 không phù hợp với Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

7088

KTNN cho rằng việc Bộ Công thương ban hành Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 không phù hợp với Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dự thảo nêu quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam để tự sử dụng; không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Đây được coi là chính sách nhằm thúc đẩy từng bước thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin khi sự việc có diễn biến mới.