Bảo đảm điều kiện hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Sáng 20/6/2023, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (BVANTT) ở cơ sở.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua thảo luận, các đại biểu đã nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng; khẳng định Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, báo cáo Chính phủ để có giải trình, chỉnh sửa phù hợp.

Tại phiên thảo luận các đại biểu đều nhất trí, cần xây dựng dự án Luật nhằm sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở; xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao quy định về nhiệm vụ, hoạt động, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động của các lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở

du an 1

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (nguồn Bộ Công An)

.Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thêm, công tác bảo đảm ANTT của Bộ Công an với mục tiêu ghi trong Nghị quyết Đại hội là xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, mọi người dân đều được hưởng hạnh phúc, bình an, không ai bị đe doạ, không ai bị ảnh hưởng đến quyền tự do cư trú, sinh hoạt, làm việc, phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an đã triển khai bài bản, phân công nhiệm vụ cụ thể từ Bộ đến tỉnh, huyện, xã.

Mục tiêu quan trọng nhất là bám vào cơ sở, tức là quan tâm đến từng gia đình, từng người dân. Trước đây, người dân khi cần giao dịch phải lên tỉnh, huyện, bây giờ những thủ tục hành chính đó đã được phân công cho cấp xã làm.

Trước đây phải giải quyết trực tiếp, bây giờ không cần tiếp xúc mà giải quyết trên hệ thống mạng. “Những cải cách như vậy đến với người dân rất quan trọng. Chúng tôi sẽ xây dựng những xã không có tội phạm, không có ma tuý. Đây là mục tiêu rất lớn” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh và cho rằng, tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội đều phát sinh từ cơ sở, người dân đều biết, thế nên chính quyền, Công an phải biết những việc đó để giải quyết.

Vì vậy, cần phải xây dựng lực lượng này để tham gia giúp Công an, chính quyền nắm tình hình, phát hiện các mâu thuẫn trong nhân dân, các loại tội phạm để giải quyết.

Thực tế về mặt pháp lý đã có nhiều quy định nhưng chưa có luật nào quy định cụ thể, riêng cho lực lượng này.

Đây là lực lượng đang hiện hữu, đang làm nhiệm vụ ở cơ sở liên quan đến quyền tự do dân chủ của người dân nên nếu không được quy định trong luật thì sẽ không đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Bản chất của công tác Công an là công tác dân vận, ở cơ sở thì công tác này là quan trọng nhất. Tôi vẫn nói với anh em Công an chính quy xuống xã là phải vận động, tập hợp lực lượng, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Nếu không làm được tốt công tác phong trào thì không thể làm được Công an xã vì phải giải thích, tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, giải thích pháp luật, hướng dẫn nhân dân làm theo pháp luật.

Đây chính là phòng ngừa tội phạm, không thể để cho người dân vì không hiểu biết pháp luật mà vi phạm. Lực lượng BVANTT ở cơ sở chính là cánh tay nối dài của Công an để thực hiện các nhiệm vụ này”

Bộ trưởng chia sẻ, anh em Công an xã chính quy ở vùng sâu, vùng xa, khi mới tăng cường xuống cơ sở phải tổ chức được các phong trào tập hợp đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia.

Khi nhân dân tin, tín nhiệm rồi thì mới tuyên truyền giải thích. Bộ trưởng Bộ Công an cũng giải thích thêm một số vấn đề về kinh phí, ngân sách sử dụng cho lực lượng này; cho biết đã tính toán kỹ, không tăng thêm kinh phí vì đối với Công an xã bán chuyên trách trước đây, ngân sách tỉnh chi hết, hiện nay chế độ cho Công an xã do Bộ Công an chịu trách nhiệm, phần còn lại là dành cho lực lượng trị an ở cơ sở, so với trước đã giảm đi rất nhiều.

Bên cạnh đó, lực lượng này không có trụ sở riêng, có thể sinh hoạt ở trụ sở Công an xã, nhà sinh hoạt cộng đồng nên chủ yếu chỉ cần trang bị công cụ hỗ trợ.