Bản tin tổ lái: Cú nhấn ga thừa thãi và thanh niên "ối trời ơi" đáng chú ý nhất tuần qua

Mọi thứ đều hết sức bình lặng cho đến khi một động tác thừa cho cú nhấn ga xuất hiện và tất cả đều để lại những hậu quả đáng tiếc.

Bản tin tổ lái