Bản tin tổ lái: Cái tát "trời giáng" ngày đầu xuân và pha giằng con đầy hiểm hóc

Tai họa từ trên trời rơi xuống khiến ngày Tết của nhiều gia đình mất vui.

Cái tát “trời giáng” ngày đầu xuân và pha giằng con đầy hiểm hóc