G
Theo Chủ tịch nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền là chủ đề hết sức đa dạng, phong phú, đòi hỏi yêu cầu khoa học rất cao.

Chiều 22/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã có cuộc gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án quan trọng này.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác của các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên Tổ Biên tập trong quá trình nghiên cứu, tham luận; tham gia xây dựng các dự thảo, văn kiện của Đề án.

ctn-22-3-3069.gif

Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Chủ tịch nước đặc biệt đánh giá cao kết quả nghiên cứu các chuyên đề, kết quả làm việc đến thời điểm này đã làm rõ những vấn đề cốt lõi, cơ bản, quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời khẳng định quyết tâm, sự thống nhất cao đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án.

Chủ tịch nước cho biết, đến thời điểm này, các chuyên đề nghiên cứu của Đề án cũng đã cơ bản được hoàn chỉnh, hội tụ các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học ở nhiều cơ quan, lĩnh vực.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến nặng nề nhưng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước vẫn tích cực, trách nhiệm, nỗ lực đảm bảo tiến độ, chất lượng trong công việc do Ban Chỉ đạo giao.

Theo Chủ tịch nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền là chủ đề hết sức đa dạng, phong phú, đòi hỏi yêu cầu khoa học rất cao. Vì vậy, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới là rất quan trọng, khối lượng công việc còn rất lớn và khó khăn, do đó các chuyên gia, Tổ Biên tập cần tiếp tục bám sát những nguyên tắc, định hướng của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, đảm bảo tốt chất lượng công việc.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ, dựa trên các luận cứ, luận điểm khoa học, đúng định hướng, chắc chắn, có tính thuyết phục cao và giữ vững nguyên tắc trong công việc, bởi đây là những vấn đề rất hệ trọng trong đường hướng phát triển của Đảng, Nhà nước ta thời gian tới.

Chủ tịch nước đề nghị Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phối hợp, đảm bảo điều kiện làm việc cho các chuyên gia, nhà khoa học, Tổ Biên tập để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề được giao.

Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam rộng rãi trong đảng viên và nhân dân.

 

Theo An Huy (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-doi-hoi-yeu-cau-khoa-hoc-rat-cao-d178704.html