Xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2024

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Quốc hội quyết nghị, tại Kỳ họp thứ Bảy, (tháng 5/2024), trình Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Theo Nghị quyết số 89/2023/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Quốc hội quyết nghị bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 như sau: trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm (tháng 5/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu (tháng 10/2023) dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ sáu các dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

14

Ảnh minh hoạ (Vietnamnet)

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Quốc hội quyết nghị, tại Kỳ họp thứ Bảy, (tháng 5/2024), trình Quốc hội thông qua 9 luật, 1 nghị quyết gồm:

1- Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);

2- Luật Lưu trữ (sửa đổi);

3- Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;

4- Luật Đường bộ;

5- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

6- Luật Thủ đô (sửa đổi);

7- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);

8- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp);

9- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.