Vua gà được đấu giá 80 triệu đồng

Chiều 26/8, Ban Tổ chức Hội thi Vua gà Tiên Yên năm 2023 đã tổ chức phiên đấu giá vua gà, hoa hậu gà.

Người thắng đấu giá vua gà trao tiền cho Ban Tổ chức.
Người thắng đấu giá vua gà trao tiền cho Ban Tổ chức.

Gà được đưa ra đấu giá gồm: Vua gà, hoa hậu gà thứ nhất, hoa hậu gà thứ hai, giải nhất gà thiến đẹp, giải nhất đôi gà đẹp.

Đây là những chú gà đã giành chiến thắng trong Hội thi Vua gà Tiên Yên năm 2023 vừa được tổ chức thành công tại Nhà văn hoá dân tộc Tày, thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ vào ngày 19/8.

Hoa hậu gà được đấu gía thành công với giá trị 50 triệu đồng.
Hoa hậu gà được đấu giá thành công với giá trị 50 triệu đồng.

Gà của trại gà Tô Văn Hoàn, xã Điền Xá đoạt giải Vua gà. Gà của đội thi xã Đại Dực 1 đoạt giải Hoa hậu gà. Gà của HXT Giống cây lâm nghiệp xã Hải Lạng và gà của HTX Lâm nghiệp xã Điền Xá lần lượt đoạt giải á hậu gà thứ nhất và á hậu gà thứ hai. Gà của HTX Chăn nuôi gà Phong Dụ đoạt giải nhất gà thiến đẹp; gà của HTX Ươm giống cây lâm nghiệp xã Hải Lạng đoạt giải nhất đôi gà đẹp.

Kết quả chung cuộc: Hoa hậu gà được đấu giá thành công với giá 50 triệu đồng; Vua gà được đấu giá với 80 triệu đồng; á hậu gà thứ hai được đấu giá 10 triệu đồng; á hậu gà thứ nhất, gà thiến đẹp và đôi gà đẹp đều được đấu giá thành công với mức 20 triệu đồng.

Đôi gà đẹp cũng có giá 20 triệu đồng.
Đôi gà đẹp có giá 20 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá đã được trích 80% gây quỹ ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện Tiên Yên, 20% hỗ trợ chủ các trại gà. Một số con gà sau khi đấu giá thành công sẽ được nhân giống phát triển đàn gà Tiên Yên.

Phạm Học
Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/vua-ga-duoc-dau-gia-80-trieu-dong-3256617.html