Vinbus là doanh nghiệp buýt duy nhất của Hà Nội đạt tiêu chí 5 sao

G

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.Hà Nội vừa công bố kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố năm 2022.

ae5a69552c1c9dd13bbc96d2c0f7caf1(1).jpgXe buýt điện thuộc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái VinBus (Tập đoàn Vingroup). Ảnh: Thế Anh

Qua đánh giá xếp hạng 11 đơn vị doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) xếp hạng cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái VinBus (Tập đoàn Vingroup) đạt số điểm cao nhất (85 điểm) theo thang điểm chấm của Thành phố, tương đương xếp hạng 5 sao.

Theo đó đánh giá chất lượng dịch vụ của 5.990.659 lượt xe, có 5.985.541 lượt xe đạt chất lượng 5 sao (chiếm 99,91%); 4.682 lượt xe đạt 4 sao (chiếm 0,1%); 134 lượt xe đạt 3 sao (chiếm 0,002%); 2 lượt xe đạt 2 sao (chiếm 0,00003%) và 300 lượt xe chỉ đạt 1 sao (chiếm 0,005%).

Về chất lượng tuyến buýt, qua đánh giá 153 tuyến và nhánh tuyến, có 38 tuyến và nhánh tuyến đạt 5 sao (chiếm 24,48%); có 104 tuyến và nhánh tuyến đạt 4 sao (chiếm 67,3%); có 11 tuyến và nhánh tuyến đạt 3 sao (chiếm 7,84%); không có tuyến nào bị đánh giá giá 1 sao và 2 sao.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội, việc đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được dựa trên nhiều yếu tố.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường tập trung công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên phục vụ bài bản về thái độ phục vụ và quy trình tác nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ trên tuyến xe buýt.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ trên tuyến của đơn vị; đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng giám sát của Trung tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ tuyến, tăng sản lượng và doanh thu…

Trước đó, theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, từ ngày 1-1-2022, toàn bộ xe buýt hoạt động trên địa bàn Thủ đô sẽ phải tuân theo một khuôn khổ mới tại Bộ tiêu chí quản lý chất lượng xe buýt hết sức cụ thể, chi tiết.

Mục đích ban hành Bộ tiêu chí nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện nay trong quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Đồng thời, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, làm cơ sở để doanh nghiệp và nhà nước quản lý, duy trì chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

KT

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.com.vn/vinbus-la-doanh-nghiep-buyt-duy-nhat-cua-ha-noi-dat-tieu-chi-5-sao-68689.html