[VIDEO] Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: “Thương hiệu Trung Nguyên bị ảnh hưởng nặng lắm”

[VIDEO] Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Thương hiệu Trung Nguyên bị ảnh hưởng nặng lắm"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên xử.

“Chưa ai phá Trung Nguyên như cô hết, cái người gọi là kẻ thù, đối thủ của Trung Nguyên không bao giờ phá được cả hệ thống như vậy hết. Những cái đó nó khủng khiếp lắm, phá đến nỗi cạn kiệt”, ông Vũ nói.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng vụ ly hôn của 2 vợ chồng ảnh hưởng nặng tới thương hiệu Trung Nguyên.