[VIDEO] Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: “Qua có mọi câu trả lời cho thế gian… kể cả trường sinh bất tử”

[VIDEO] Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Qua có mọi câu trả lời cho thế gian... kể cả trường sinh bất tử"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Trực tiếp trò chuyện với PV, ông Vũ một lần nữa khẳng định: “Qua có mọi câu trả lời cho thế gian… kể cả trường sinh bất tử, bất kể mọi thứ mà vua chúa ngày xưa kiếm tìm”.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng bản thân biết mọi kiến thức, kể cả trường sinh bất tử (Thực hiện: Quốc Chiến)