Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc

G

Chiều 11/5, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại huyện Bình Xuyên về quá trình thực hiện Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.

Thực hiện Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, trên địa bàn huyện Bình Xuyên phải giải phóng mặt bằng 277,23 ha. Trong đó Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện 179,15 ha, huyện Bình Xuyên thực hiện 98,08 ha. Đến nay, huyện Bình Xuyên còn 1.217,8m2 của 01 hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện nay, UBND Huyện Bình Xuyên đang tích cực chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ ban hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị huyện Bình Xuyên rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc đề ra các biện pháp xử lý; Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với hộ còn lại tại khu vực bãi đổ thải Đồng Mong, thị trấn Hương Canh; Rà soát các thủ tục triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh cũng yêu cầu MTTQ và các đoàn thể huyện chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân; tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa bàn./.

Lưu Trường

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/336606/Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-tinh-khao-sat-Du-an-Quan-ly-nguon-nuoc-va-ngap-lut-Vinh-Phuc