Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

“Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước” là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ các sự kiện bên lề chào mừng Hội nghị thường niên Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á tại TP. HCM từ ngày 14 đến 16/9/2023.

ban-sao-cua-538a1924-16947884649451642129434.jpg
Tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày nhiều ấn phẩm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người – Ảnh: BTC

Triển lãm do Đường Sách TP.HCM, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (Chi nhánh TP.HCM), NXB Tổng Hợp, NXB Trẻ, NXB Thế Giới, NXB Thông tin & Truyền thông (Chi nhánh TP.HCM) phối hợp tổ chức gồm Tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tủ sách trưng bày ấn phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tủ sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm gồm: Tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tủ sách trưng bày ấn phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tủ sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong hơn 100 tác phẩm giới thiệu đến đoàn Hội nghị, độc giả trong nước và quốc tế trong đợt triển lãm này, Ban tổ chức giới thiệu đến bạn đọc 5 Di sản tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, đó là: “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tủ sách được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sách về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực…; Những tác phẩm kể lại mẩu chuyện của những người con miền Nam may mắn được gặp Bác Hồ; Những công trình nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta; Người chiến sĩ kiên cường trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới; Người thầy, người lãnh tụ vĩ đại của Đảng và vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Tủ sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưng bày nhiều ấn phẩm của Tổng Bí thư có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề đặc biệt quan trọng như: Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về công cuộc đổi mới; về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tủ sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam trưng bày nhiều ấn phẩm phản ánh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ như: Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười…; Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Võ Võ Kiệt, Phan Văn Khải,…; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định…

Hoạt động triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước còn có mục đích giới thiệu đến với bạn bè quốc tế mô hình Đường Sách TPHCM-một công trình văn hóa không chỉ góp phần phát triển ngành xuất bản mà còn là mô hình điển hình trong phát triển văn hóa đọc-niềm tự hào của những người làm xuất bản và người dân Thành phố.

Nhiều ấn phẩm trong tủ sách này là kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Sự tận tụy, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đồng chí lãnh đạo là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo./.

Kim Thoa

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/trien-lam-sach-ve-chu-tich-ho-chi-minh-va-cac-dong-chi-lanh-dao-dang-nha-nuoc-76857.html