Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài

Tổng thống Donald Trump và phái đoàn Mỹ đã rời khách sạn JW Marriott ra sân bay Nội Bài về nước.

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 1.

Khoảng 15h, sau khi kết thúc họp báo, Tổng thống Donald Trump đã lên “Quái thú” di chuyển ra sân bay Nội Bài. Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 2.

Các mật vụ Mỹ đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị để đưa đoàn ra sân bay. Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 3.

Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 4.

Công tác an ninh vẫn được đảm bảo nghiêm ngặt trên tuyến đường di chuyển của Tổng thống Trump. Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 5.

Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 6.

Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 7.

Mật vụ Mỹ chuẩn bị trước giờ di chuyển. Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 8.

Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 9.

Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 10.

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ rời khách sạn. Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 11.

Cuộc họp báo chiều nay đã được đẩy lên sớm hai giờ so với dự kiến. Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 12.

Theo Tổng thống Trump do hai bên chưa nhất trí được về các điều khoản liên quan đến cấm vận và phi hạt nhân hóa nên không có một thỏa thuận nào đạt được trong thượng đỉnh lần này. Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Đoàn xe Tổng thống Trump rời khách sạn ra sân bay

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 14.

Một xe chở dàn mật vụ bảo vệ Tổng thống ra sân bay. Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 15.

Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 16.

Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 17.

Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 18.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 19.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 20.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 21.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 22.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 23.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 24.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 25.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 26.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 27.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 28.

Đoàn quan chức Việt Nam tiễn Tổng thống Trump ra sân bay Nội Bài. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 29.

Tổng thống Mỹ vẫy tay chào Việt Nam. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 30.

Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 31.

Kỳ thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai chính thức khép lại. Ảnh:AFP

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 32.

Ảnh: Phạm Huyền

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 33.

Ảnh: Phạm Huyền

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 34.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 35.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 36.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 37.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 38.

Ảnh: Kiên Nguyễn

Tổng thống Donald Trunp vẫy tay chào Việt Nam, Không lực Một cất cánh rời Nội Bài - Ảnh 39.

Ảnh: Kiên Nguyễn