Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

G

Sáng 28/2, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 2; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Tiềm lực kinh tế và vị thế của tỉnh được nâng lên; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên một bước.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc, giữ vững và nâng cao thành quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung phát triển văn hóa, xây dựng con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo Nghị quyết số 15 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Cùng với đó, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, chất lượng công tác Dân vận; tăng cường vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tập hợp lực lượng; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng khối đoàn kết toàn dân và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Trong đó, xây dựng nền quốc phòng, nền an ninh Nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao; tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về Chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh; tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, không để xảy ra các “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng; giải quyết tốt mối quan hệ đối tác, đối tượng, vừa hợp tác vừa đấu tranh, vì lợi ích quốc gia – dân tộc và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa./.

Lưu Trường

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/333691/T%E1%BB%95ng%20k%E1%BA%BFt%2010%20n%C4%83m%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%208%20kh%C3%B3a%20XI