Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

G
Sáng nay, 10/3, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2023. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo chủ trì hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo chủ trì hội nghị.
Tham dự có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các đơn vị có liên quan.
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy cho thấy, trong năm qua, hai bên đã tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại hội nghị.
Nổi bật là việc triển khai có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp xây dựng kế hoạch công tác dân vận sát yêu cầu thực tiễn.
Các cấp chính quyền cũng đã cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh gắn với công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách… để thực hiện phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu tại hội nghị.
Trong đó, chú trọng tăng cường công tác dân vận trong giải quyết các vấn đề bức xúc, các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân liên quan đến đời sống; giảm nghèo; giải quyết việc làm, thực hiện chế độ chính sách. Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh.
Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài được các cấp, các ngành quan tâm và từng bước nâng cao chất lượng. Trong năm, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp hơn 1.900 lượt công dân. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, triển khai toàn diện.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.
Trên cơ sở đánh giá kết quả phối hợp trong năm 2022, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận về các vướng mắc, tồn tại và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp công tác dân vận năm 2023 gồm 15 nhiệm vụ cụ thể.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đánh giá cao kết quả công tác phối hợp dân vận trong năm 2022, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận chính quyền của một số cơ quan, đơn vị chưa cao.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2023.
Đồng chí nhấn mạnh, để cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp rất hiệu quả, sát đúng với chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, được thể hiện rõ trong kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội trong năm qua, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, sau hội nghị ký kết này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp để cụ thể hoá các nội dung trong chương trình; đảm bảo công tác dân vận được thể hiện trong tất cả các nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra 15 nhiệm vụ cụ thể trong chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2023.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra 15 nhiệm vụ cụ thể trong chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2023.
Đề ra các giải pháp trọng tâm, sát đúng thực tiễn để đạt được mục tiêu là thực hiện đạt hiệu quả cao nhất 15 nhiệm vụ cụ thể của chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2023. Qua đó, từng bước đưa công tác dân vận chính quyền đi vào nền nếp và bài bản hơn, mang lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
A.Tuấn

Nguồn Báo Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202303/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dan-van-chinh-quyen-2207723/