Ảnh minh họa.

Mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại Hà Nội cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với số tiền 396,1 triệu đồng còn mức thưởng Tết thấp nhất chỉ 300.000 đồng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết dương lịch 2019 cho người lao động. Đối với thưởng Tết âm lịch 2019, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% đến 6%.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Thưởng Tết Dương lịch năm 2019 bình quân là 1.050.000 đồng/người, tăng 5,1% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 3.800.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước: Thưởng Tết Dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 620.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 12.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 4.000.000 đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: Thưởng Tết Dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 660.000 đồng/người, tăng 1,2% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.750.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Về mức thưởng Tết Âm lịch năm 2019, bình quân: 4.200.000 đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 72.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: Thưởng Tết Dương lịch năm 2019 trung bình là 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 4.800.000 đồng/người, tăng 4,4% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 396.100.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.