G
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên.

Chiều 26/7, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XV. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV gồm 27 thành viên.

4555014444cbb34e32098968e97841f3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XV – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, Chính phủ mới có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ được dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực sau: (1) Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; (2) Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (3) Kinh tế ngành; (4) Khoa giáo – Văn xã.

Các Phó Thủ tướng (từ trái sang) Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam,  Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Các Phó Thủ tướng (từ trái sang) Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam,  Lê Minh Khái, Lê Văn Thành. Ảnh Lê Hải

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chính phủ có 5 Phó Thủ tướng (trong đó có một Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao).

Theo tờ trình, Chính phủ mới có 18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là: Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng khẳng định, ý kiến chung của Ủy ban Pháp luật tán thành với quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc xây dựng phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như được nêu trong Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng với cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ như vậy bảo đảm phù hợp với Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, kế thừa, phát huy ưu điểm và những kết quả tích cực đã đạt được của cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XIV, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức, hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị vẫn nên bố trí cơ cấu số lượng 5 Phó Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm tính ổn định trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép” như hiện nay.

Sau khi nghe các báo cáo, Quốc hội tiến hành thảo luận ở đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

 

Theo Quang Vũ (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thu-tuong-trinh-co-cau-chinh-phu-gom-27-thanh-vien-d161720.html