Thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 18/4/2023 thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Ảnh Internet

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Ảnh Internet

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ Tổ trưởng Tổ công tác.

Các phó tổ trưởng gồm các ông: Nguyễn Văn Thắng – Bộ trưởng Bộ GTVT (Tổ phó thường trực); Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các Ủy viên gồm: Đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường; đồng chí Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ công tác sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời, đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ chất lượng; thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Hàng tháng Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do các đơn vị đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao.