Tăng cường quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Mi-an-ma

Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma (USDP) do Ngài U Than Htay, Chủ tịch Đảng, dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 21/12/2018.

Chiều 18/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn.

Chủ tịch Đảng USDP U Than Htay bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm Việt Nam; cảm ơn Đảng ta đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, với một chương trình làm việc phong phú và bổ ích; thông báo với đồng chí Trần Quốc Vượng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma và Đảng Cộng sản Việt Nam; tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới; bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước; đồng thời nhấn mạnh Đảng USDP sẽ làm hết sức mình để tiếp tục góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước, trong đó có việc hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Mi-an-ma của doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế – xã hội của Mi-an-ma, đáp ứng yêu cầu và lợi ích của nhân dân hai nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma sang thăm Việt Nam, cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm tốt đẹp khi hai nước đã lập Quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện trong chuyến thăm Mi-an-ma, tháng 8/2017, của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn USDP Mi-an-ma cũng như về phương hướng và biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai đảng thời gian tới. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Mi-an-ma có nhiều nét tương đồng và có quan hệ tốt đẹp lâu đời, đó là nền tảng quan trọng để thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là chính sách phát triển kinh tế và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng và hai nước Việt Nam và Mi-an-ma; mong rằng Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma sẽ tiếp tục góp phần tích cực trong việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Mi-an-ma.

Ngài U Than Htay trân trọng mời đồng chí Trần Quốc Vượng thu xếp thời gian thích hợp sang thăm Mi-an-ma. Đồng chí Trần Quốc Vượng trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

* Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma do Ngài U Than Htay, Chủ tịch Đảng, dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, những nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, chia sẻ nhận định về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, bàn về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma trên các lĩnh vực xây dựng đảng, đào tạo cán bộ, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển kinh tế cũng như tăng cường phối hợp trong các diễn đàn đa phương chính đảng. Chủ tịch Đảng USDP Than Htay khẳng định Mi-an-ma sẽ nỗ lực cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả, trên tinh thần quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Mi-an-ma – Việt Nam được thiết lập (8/2017), vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới, đồng thời đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh.