Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

Sáng 25/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Đại tá Vũ Đức Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá La Công Phương phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá La Công Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 1; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp các ban, sở, ngành, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm những nội dung trong Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đảng bộ. Làm tốt công tác tham mưu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng; bảo vệ an ninh mạng.

Phối hợp với các cơ quan chức năng; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, rà soát, phát hiện đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội…

Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng; thường xuyên nắm bắt hoạt động và tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với định hướng tư tưởng, phát huy vai trò trách nhiệm trong quản lý thông tin của cán bộ, đảng viên.

Thông qua đó góp phần quan trọng xây dựng và củng cố nền quốc phòng của tỉnh vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi, thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ nhiều nội dung, trong đó tập trung vào việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin; phát hiện, tham mưu xử lý, ngăn chặn một số vụ việc phát tán thông tin xấu, độc…

Hội nghị thống nhất 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Trong đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng. Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, mài sắc ý chí chiến đấu và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực. Thường xuyên nắm và dự báo đúng tình hình, nắm vững địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, không để phát sinh điểm nóng để kẻ xấu lợi dụng.

Chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các lực lượng liên quan nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh mạng. Chủ động phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Cục Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục những mặt hạn chế, tập trung thực hiện có hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hội nghị xác định.

Đại tá Vũ Đức Hiền phát biểu kết luận.

Trong đó, trên cơ sở báo cáo sơ kết của Đảng ủy, những quan điểm định hướng chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa xây dựng các chương trình, kế hoạch với những giải pháp thật cụ thể, bảo đảm sát định hướng và phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quá tình thực hiện phải thường xuyên bám sát, kịp thời đôn đốc. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại. Phát huy vai trò của các lực lượng trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại tư tưởng, nội bộ trên không gian mạng…

Tin, ảnh: Quốc Trường

Nguồn Báo Bắc Giang: http://m.baobacgiang.vn/bg/chinh-tri/410649/tang-cuong-nhiem-vu-bao-ve-to-quoc-tren-khong-gian-mang.html