Tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền

G
Tinh thần trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi tới thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành một điểm sáng về đổi mới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc.

Cho rằng năm 2022 và những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác. Thực tế cho thấy, mâu thuẫn này được giải quyết thì mâu thuẫn mới lại nảy sinh, nhiều khi phức tạp hơn; khó giải quyết hơn. Nếu chủ quan, tự mãn, say sưa với thắng lợi, không thấy hết những khó khăn ở phía trước, thì rất dễ bị vấp váp, bị tụt hậu, thậm chí đi đến sai lầm.

Đồng thời, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về các mặt.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ “then chốt”, bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Bám sát những tư tưởng chỉ đạo, tinh thần mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-voi-cac-dong-chi-trong-ban-thuong-vu-tinh-uy-va-lanh-dao-chu-chot-tinh-quang-ninh-4051.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh.

Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa

Hoan nghênh Quảng Ninh vừa qua đã có những đột phá, sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, nhưng Tổng Bí thư cũng lưu ý: tỉnh phải rất chú ý công tác kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền; phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời phải chống các biểu hiện dân túy, dân chủ hình thức, mỵ dân. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, chăm lo các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới, hải đảo, người có thu nhập thấp; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái. Tổ chức lại không gian phát triển, kiến tạo hành lang phát triển mới gắn với lộ trình chuyển đổi nhiều vùng từ khai thác than sang phát triển du lịch – dịch vụ. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải đổi mới công tác giáo dục từ tư duy, nếp nghĩ, lối sống, nếp sinh hoạt, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân.

Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh cần chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực sự là lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh. Hết sức chú trọng xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển nền nông nghiệp sinh thái xanh – sạch, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) và đến thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Than Vàng Danh (TP Uông Bí).

Với vị thế quan trọng, Quảng Ninh cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong trong đổi mới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; khai thác tốt lợi thế cạnh tranh tạo ra từ các hệ thống giao thông chiến lược mới hoàn thành để thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, hành lang phát triển mới; chú trọng kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái để phát triển du lịch bền vững.

Đặc biệt, cần chăm lo xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, trên biển đảo; nắm và dự báo đúng tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

 

Theo Khánh Chi (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-tranh-de-lam-quyen-long-quyen-d179663.html