“Sẽ xử phạt doanh nghiệp, cũng như cá nhân đại diện vốn tại các doanh nghiệp chậm trễ niêm yết sau cổ phần hóa”

Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán thực hiện xử phạt theo quy định pháp luật đối với doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm việc giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Chiều 1/3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đã đặt câu hỏi về tình hình niêm yết của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hiện ra sao và Bộ Tài chính có giải pháp gì để khắc phục vấn đề này?

Trả lời câu hỏi này, thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, từ 15/8/2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp đã cố phần hóa nhưng chưa đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau đó, Bộ Tài chính đã rà soát và trong năm 2018, Bộ đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán rà soát. Tính đến ngày 12/9/2018, có 152 doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ đạt 20,3%.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01 ngày 5/1/2019, trong đó có giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình niêm yết của các doanh nghiệp cổ phần hóa trên thị trường chứng khoán. Trong đó, yêu cầu các cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp tục thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch và niêm yết sau khi cổ phần hóa và chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Việc công khai danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán, đối với doanh nghiệp đến nay chưa niêm yết thì Bộ Tài chính sẽ kiến nghị trước hết là phải xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán thực hiện xử phạt theo quy định pháp luật đối với doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm việc giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bộ cũng kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu xử lý trách nhiệm của cá nhân người đại diện vốn tại các doanh nghiệp này.

Về câu hỏi Bộ Tài chính có giải pháp nào để thúc đẩy sự hình thành sớm loại hình Quỹ hưu trí tự nguyện, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết Quỹ hưu trí tự nguyện là vấn đề mới đối với Việt Nam, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 88 năm 2016 về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên để hình thành quỹ hưu trí tự nguyện, với 2 mục tiêu là đảm bảo an sinh xã hội và tạo nguồn vốn đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán.

Đây là vấn đề rất mới, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, phải có thời gian và phải rất thận trọng. Vì quỹ này là quỹ tự nguyện nên cũng yêu cầu, đòi hỏi sự tham gia tự nguyện từ những người được hưởng chế độ hưu trí. Vì vậy, Bộ đang phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu để ban hành Thông tư hướng dẫn về thỏa ước của người lao động trong việc mua chứng chỉ quỹ, tức là đang chuẩn bị những cơ sở pháp lý cần thiết cũng như là phải có chương trình phần mềm để có thể quản lý được các tài khoản cá nhân khi giao dịch các chứng chỉ quỹ này.