Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/quoc-hoi-thao-luan-o-hoi-truong-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-va-ngan-sach-nha-nuoc-3242904.html