Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm  Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban. Phó Trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Các Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Các Ủy viên gồm đại diện các cơ quan có liên quan, trong đó có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 bảo đảm theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao.