Phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU (ngày 16/11/2020) về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (CBCT) giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, công nghiệp CBCT ngày càng phát huy vai trò mũi nhọn trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Hiện tỉnh Quảng Ninh tập trung phát triển ngành công nghiệp CBCT với cơ cấu hợp lý, có khả năng cạnh tranh và hướng tới thu hút những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch trong sản xuất.

Dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Việt Nam có tổng mức đầu tư 755 triệu USD đang được đầu tư xây dựng tại KCN Sông Khoai, TX Quảng Yên.Dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Việt Nam có tổng mức đầu tư 755 triệu USD đang được đầu tư xây dựng tại KCN Sông Khoai, TX Quảng Yên. Ảnh: Đỗ Phương

Với định hướng đúng đắn, tỉnh Quảng Ninh tích cực mở cửa đón “làn sóng” đầu tư chuyển dịch mạnh mẽ vào khu vực công nghiệp CBCT. Năm 2019, Tập đoàn Foxconn Việt Nam lựa chọn đặt dự án S-Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 137,1 triệu USD tại KCN Đông Mai (TX Quảng Yên) để sản xuất linh kiện điện tử, ti vi. Đến nay, dây chuyền sản xuất Công ty TNHH Competition Team Technology (Việt Nam), thuộc Tập đoàn Foxconn Việt Nam tại KCN Đông Mai đã được đưa vào vận hành thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Theo đại diện Công ty TNHH Competition Team Technology, từ khi lựa chọn đầu tư tại Quảng Ninh, đơn vị đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía tỉnh Quảng Ninh trong các hoạt động phòng dịch, đảm bảo sản xuất. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nhập khẩu dây chuyền lắp ráp và mở rộng nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tin tưởng rằng, với những điều kiện hiện tại, năm 2023 sẽ có nhiều triển vọng cho doanh nghiệp và dự kiến sản lượng sản xuất của nhà máy có thể tăng cao hơn nhiều lần so với năm 2022 và ổn định từ năm 2026 trở đi, trung bình sẽ đạt khoảng 1.088 tỷ đồng/năm.

Để công nghiệp CBCT phát huy được vai trò là ngành kinh tế quan trọng, là một trong ba trụ cột chính của nền công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh chủ động ban hành và triển khai Chương trình hành động số 01/CTr-UBND (ngày 4/1/2021), trong đó đề ra 38 nhiệm vụ thuộc 8 nhóm giải pháp, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường việc huy động mọi nguồn lực tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại đảm bảo liên thông, tổng thể đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp CBCT nhanh và bền vững; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp CBCT gắn với tăng quy mô chất lượng dân số; đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến, hỗ trợ và thu hút đầu tư. Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phát triển công nghiệp CBCT; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, chú trọng liên kết vùng và hợp tác quốc tế phát triển công nghiệp CBCT… Việc phân bố không gian, quy hoạch các KKT, KCN, định hướng thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp CBCT được tỉnh thực hiện rõ nét và hiệu quả. Hạ tầng giao thông kết nối được quy hoạch, đã và đang được triển khai đồng bộ tạo hành lang kết nối thuận lợi hai phía Đông – Tây tỉnh, thuận tiện đến các KKT, KCN, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH nói chung và công nghiệp CBCT nói riêng.

Công nhân Nhà máy S-Việt Nam của Tập đoàn Foxconn Việt Nam tại KCN Đông Mai (TX Quảng Yên) lắp ráp màn hình tinh thể lỏng công nghệ cao.

Thực hiện Nghị quyết 01, ngành công nghiệp CBCT đã đạt được nhiều kết quả khả quan, các mục tiêu, tốc độ tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư vượt mục tiêu đề ra. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 1.011 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CBCT, tổng vốn đăng ký đạt 96.471,5 tỷ đồng. Tỷ trọng ngành công nghiệp CBCT trong cơ cấu GRDP năm 2022 đạt khoảng 11,5%, tăng 0,2% so với năm 2021 và tăng 1,6% so với năm 2020; quý I/2023 ước đạt 12,4%, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp CBCT năm 2022 đạt 16,54%, bình quân 2 năm tốc độ tăng trưởng đạt 23,6%, cao hơn so với mức bình quân đã đề ra theo Nghị quyết 01-NQ/TU, là 17%/năm và trong quý I/2023, tốc độ tăng trưởng ước tăng 10,8%. Thu hút vốn đầu tư của ngành công nghiệp CBCT đạt trên 41.300 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn FDI đạt trên 1,3 tỷ USD, đạt trên 80% mục tiêu đề ra.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát triển ngành công nghiệp CBCT theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp xanh, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp CBCT công nghệ cao; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN, KKT theo hướng hiện đại, đồng bộ, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN hiện có, gắn với các hành lang, vành đai kinh tế; tạo đột phá trong thu hút có chọn lọc nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới vào các KCN, KKT, tăng nhanh quy mô và tỷ trọng đóng góp của công nghiệp CBCT công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển từ tư duy quy hoạch phát triển KCN theo tư duy truyền thống sang quy hoạch phát triển “hệ sinh thái công nghiệp” với yêu cầu gắn giữa công nghiệp hóa với dịch vụ hóa và đô thị hóa, giữa công nghiệp hóa với bảo vệ môi trường theo nguyên lý kinh tế tuần hoàn, giữa công nghiệp hóa, đô thị hóa với nâng cao chất lượng sống của nhân dân; phát triển và hình thành KCN – đô thị – dịch vụ gắn với phát triển KCN, khu đô thị – dịch vụ nhằm cung ứng dịch vụ, tiện ích công cộng cho KCN; tăng cường liên kết hình thành các cụm liên kết ngành và KCN chuyên biệt… Với những định hướng phát triển dài hạn, lĩnh vực công nghiệp CBCT dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng chung của tỉnh.

Minh Đức

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-che-tao-3240030.html