Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

G

Chiều 21/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Tư lệnh Quân khu 1; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Quốc phòng; các đơn vị, doanh nghiệp quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, TP…

10 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. KT-XH phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc.

Đồng chí Lê Ánh Dương trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung vào công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; việc tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các tham luận đánh giá hiệu quả hoạt động giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang trong việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng điều hành phần thảo luận.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả Đảng bộ tỉnh đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời phân tích những khó khăn, thách thức mới trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả Bắc Giang đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 8 là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Thời gian tới, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh cần quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường được sự đồng thuận, lòng tin của nhân dân; dựa vào dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân. Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu kết luận.

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội nghị và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, trên cơ sở đó Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo tổng kết và cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đề ra, đạt nhiều kết quả toàn diện, quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Dương Văn Thái trao Bằng khen cho đại diện các tập thể.

Trên cơ sở những kết quả và hạn chế đã được chỉ ra, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và thống nhất quan điểm, nhận thức phải tiếp tục tập trung cao thực hiện có hiệu quả Nghị quyết sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, tỉnh, tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra.

Quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, tình hình địa phương, chủ động sẵn sàng trước mọi tình huống. Đây là tiền đề, điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển địa phương trong thời gian tới.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 8.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/chinh-tri/399815/phat-huy-suc-manh-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-bao-ve-vung-chac-to-quoc-trong-tinh-hinh-moi.html