Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật về biển, đảo Việt Nam năm 2023

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về biển, đảo quê hương với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng, biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

4hoabien.jpg
Hoa biển – Tác giả: Nguyễn Thế Hùng (Hà Nội)

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thực hiện.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về biển, đảo quê hương với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thông qua Cuộc thi khuyến khích các tầng lớp nhân dân, nhất là các nghệ sĩ – những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ công tác tuyên truyền biển, đảo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II cần thể hiện một trong những nội dung chính như: Tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc; Không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biển, đảo; Ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Những thành tựu phát triển về kinh tế – xã hội của vùng biển, đảo quê hương trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn thể hiện về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển; Những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế – xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Khai thác và phát triển tiềm năng du lịch Việt Nam, cải thiện môi trường sinh thái vùng biển và ven biển, quảng bá nhiều hơn những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển; Bảo tồn làng nghề truyền thống, đồng thời quảng bá văn hóa độc đáo ở địa phương thu hút du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, những giá trị văn hóa lâu đời và cách sáng tạo sản phẩm thủ công đặc trưng ở mỗi vùng.

Cuộc thi khuyến khích những tác phẩm có nội dung thấy rõ được việc triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vị trí, vai trò của biển và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Về quy định của các tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm; Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05-08 ảnh (kèm theo maket của bộ ảnh). Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh). Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự Cuộc thi.

Lưu ý là ảnh tham dự chưa được trưng bày hoặc đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và – triển lãm cấp quốc gia và khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.. – Ưu tiên các tác phẩm được sáng tác từ ngày 01/01/2022 đến nay.

Cơ cấu Giải thưởng: gồm 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ, gồm: 02 giải Nhất, mỗi giải gồm: (1) Biểu trưng pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Vàng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng); 04 giải Nhì, mỗi giải gồm: (1) Biểu trưng pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Bạc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng); 06 giải Ba, mỗi giải gồm: (1) Biểu trưng pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Đồng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 10.000.000₫ (Mười triệu đồng); 10 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: (1) Biểu trưng pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 5.000.000₫ (Năm triệu đồng).

Ngoài giải thưởng cho các tác phẩm, các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của Cuộc thi sẽ được xem xét, đề nghị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương – Cơ quan chủ trì Cuộc thi tặng Bằng khen, kèm 5 theo mức tiền thưởng được quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Các tác phẩm đạt giải và được chọn trưng bày tại triển lãm được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp bằng Chứng nhận và được tính điểm cấp Quốc gia theo Quy chế của Hội.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 00h00, ngày 25/7/2023 đến 23h59′, ngày 30/9/2023./.

Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: tại đây

 www.anhnghethuatbiendaoquehuong2023.com

Kim Thoa

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/phat-dong-cuoc-thi-va-trien-lam-anh-nghe-thuat-ve-bien-dao-viet-nam-nam-2023-74609.html