G
Ông Chu Ngọc Anh đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 92/94 phiếu.

Sáng 23/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 92/94 đại biểu có mặt tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

100% đại biểu HĐND thành phố có mặt đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời giao Thường trực HĐND TP hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội)

Tiếp đó, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả: Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Hà Minh Hải, Thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên – tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965, quê quán tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 4/2016, ông Chu Ngọc Anh làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 18/9/2020, ông Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 25/9/2020, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Theo Lê Hải (Tổng hợp) (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-chu-ngoc-anh-tai-dac-cu-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021–2026-d158930.html