Nghị định mới ban hành giúp startup công nghệ Việt được miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo

Với Nghị định mới được ban hành, các startup công nghệ Việt Nam và các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển.

Vừa mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi đối với các startup công nghệ. Đặc biệt, các startup công nghệ sẽ được miễn thuế trong 4 năm đầu tiên và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Đối tượng được áp dụng Nghị định mới này bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ. Nghị định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Cụ thể, Nghị định mới sẽ miễn thuế trong 4 năm đầu kể từ ngày thành lập và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nghị định mới ban hành giúp startup công nghệ Việt được miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo - Ảnh 1.

Nghị định mới cũng sẽ ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh theo quy định. Các doanh nghiệp công nghệ và nghiên cứu khoa học sẽ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ và nghiên cứu khoa học có tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật, có thể được hỗ trợ để vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ cũng sẽ được hỗ trợ và hưởng rất nhiều ưu đãi. Ví dụ như không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu và nhập khẩu.

Với Nghị định mới được ban hành, các startup công nghệ Việt Nam và các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển.