Năm 2023, Việt Nam lo trả nợ 327.287 tỷ đồng

Năm 2023, Chính phủ vay tối đa 644.409 tỷ đồng và trả nợ khoảng 327.287 tỷ đồng.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2023 – 2025.

Với mục tiêu, đảm bảo nguồn để trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ công, không ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm quốc gia; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ.

hd_bank_tien_mat_5

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Đảm bảo nhiệm vụ huy động vốn vay thông qua đa dạng hóa nguồn vốn và phương thức vay trong và ngoài nước để đáp ứng nhức ầu cân đối ngân sách Nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội với mực độ chi phí rủi ro phù hợp.

Năm 2023 vay trên 644.000 tỷ đồng, trả nợ 327.287 tỷ đồng

Cụ thể, Quyết định số 458 nêu rõ kế hoạch vay của Chính phủ năm 2023 tối đa 644.409 tỷ đồng, gồm: vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 621.015 tỷ đồng, trong đó, vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 430.500 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 190.515 tỷ đồng. Cùng với đó, trong năm 2023, Chính phủ vay về cho vay lại khoảng 23.394 tỷ đồng.

Nguồn huy động linh hoạt từ các công cụ như: phát hành trái phiếu chính phủ, kỳ hạn phát hành bình quân có thể dưới 9 năm, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền phát hành bằng ngoại tệ; vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác hoặc phát hành trái phiếu chính phủ trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Screenshot 2023-05-04 at 11.01.54

Trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 293.405 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 33.882 tỷ đồng.

Liên quan tới vay được Chính phủ bảo lãnh, mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 21.851 tỷ đồng. Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trái phiếu chính phủ bảo lãnh đến hạn trong năm là 5.327 tỷ đồng.

Không để xảy ra nợ quá hạn

Tại Quyết định số 458/QĐ-TTg nêu rõ: Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2023 – 2025. Về vay, trả nợ của Chính phủ, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2023-2025 tối đa khoảng 1.873 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.813 nghìn tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 59 nghìn tỷ đồng.

Tron gkhi đó, tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2023-2025 tối đa khoảng 1.098 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 967 nghìn tỷ đồng, trả nợ vay lại khoảng 131 nghìn tỷ đồng.

Về bảo lãnh Chính phủ, mức bảo lãnh Chính phủ đảm bảo tốc độ tăng dư nợ Chính phủ bảo lãnh không vượt quá tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội của năm trước và trong hạn mức bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội phê duyệt.

Đối với bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách phát hành trái phiếu, mức bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025 tối đa là 11.037 tỷ đồng, bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trái phiếu chính phủ bảo lãnh đến hạn trong giai đoạn 2023-2025.

Mục tiêu của kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2023 – 2025 nhằm đảm bảo nguồn để trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ công, không ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm quốc gia; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ.