Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đã để lại những lời từ biệt cảm động khi viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Sáng 6/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười – Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế” “Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí.Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí. Xin vĩnh biệt Bác Đỗ Mười kính mến!”.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết: “Đồng chí Đỗ Mười – một tác phong lãnh đạo quyết liệt, mẫn cãn, hết lòng hết sức cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước Việt nam XHCN. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn. Xin chia buồn cùng gia quyến. Xin vĩnh biệt đồng chí!”.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi sổ tang.

Ghi trong sổ tang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Kính thưa anh linh bác Đỗ Mười – người cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam! Sự ra đi của bác để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho Đảng, nhà nước và đông đảo nhân dân Việt Nam.

Chúng cháu nguyện nỗ lực công tác tốt, nỗ lực xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kính mong bác an nghỉ!”.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3.

Quyền Chủ tịch nước ghi sổ tang.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 4.

Sổ tang của Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước”, đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 6.

Dòng sổ tang của Thủ tướng tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt đoàn Quốc hội thắp hương viếng. Trong sổ tang, bà viết: “Bác Mười ơi, thế hệ đi sau mãi mãi ghi nhớ công ơn của bác. Xin thắp nén hương thơm tiễn đưa bác về nơi an nghỉ vĩnh hằng”.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn cùng gia quyến.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 8.

Dòng sổ tang của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cán bộ lão thành, bạn bè quốc tế cũng đã ghi sổ tang bày tỏ tiếc thương sự ra đi của cố Tổng Bí thư.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 9.

Các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 10.

Dòng ghi sổ tang của Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 11.

Dòng sổ tang của ông Phan Trọng Kính, người trợ lý lâu năm của cố Tổng Bí thư.