Lỗi sai phổ biến nhất của người Việt khi học Tiếng Anh mà bao năm qua vẫn không khắc phục được!

Muốn đồng tình với ý kiến phủ định của người khác mà dùng “Me Too” thì bạn nên đi học lại Tiếng Anh.

Bạn có biết không, một trong những cụm từ điên đầu nhất của Tiếng Anh, đó là Me Too, I Don’t Either, Neither Do I, Me Neither.

Ví dụ thực tiễn:

Ngọc Hà: Do you like Pho?

Lệ Quyên: Yes I do. And I like hot dog.

Ngọc Hà: I do too. But I don’t like sausage.

Lệ Quyên: Me neither. And I don’t drink wine

Ngọc Hà: I don’t either.

Lỗi sai phổ biến nhất của người Việt khi học Tiếng Anh mà bao năm qua vẫn không khắc phục được! - Ảnh 2.

Về mặt nghĩa, các cụm từ me too, me neither hay I don’t either để chỉ sự đồng tình (khi bạn thích hay không thích điều gì đó giống người bạn của mình).

– Me too, I do too, hoặc so do I khi ta đồng tình với sự khẳng định (I like Phở)

– Me neither, I don’t either, hoặc Neither do I khi ta đồng tình với ý phủ định (I don’t like Phở)

– Too dùng ở cuối câu

– So luôn đứng đầu câu và phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau. Trợ động từ đứng liền trước chủ ngữ.

– Either đứng ở cuối câu.

– Neither đứng đầu câu, mượn trợ động từ. Trợ động từ đứng liền sau neither và liền trước chủ ngữ.

Nhiều bạn vẫn hồn nhiên dùng Me too (Tôi cũng vậy) khi đồng tình với 1 ý kiến phủ định của người khác như 1 thói quen, vì từ này dễ nói, dễ nhớ và dễ dùng.

Hãy tập cách dùng Me neither (Tôi cũng không) thuật chuẩn xác nhé.