Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác

Thời gian qua, Thành ủy Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01- KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều kết quả tích cực, nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả xuất hiện trong Đảng và nhân dân, góp phần tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

Các điển hình tiên tiến giao lưu, tọa đàm về học và làm theo Bác ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Đức Hiện cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm. Trong đó chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy xác định một trong những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác là đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, việc đăng ký làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tại 69/69 tổ chức cơ sở Đảng. 100% các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể và cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký. Tỷ lệ đảng viên xây dựng đăng ký làm theo Bác đạt 98,8%. Kết quả thực hiện đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên được công bố công khai trong cơ quan, đơn vị, là một trong những căn cứ, tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên cuối năm.
Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ thành phố, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, thực hiện “nói đi đôi với làm”. Nhiều nhiệm vụ quan trọng được tập trung giải quyết hiệu quả, như: Tăng cường các giải pháp xử lý, cải thiện và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; trồng 30.000 cây xanh; sử dụng và quản lý đất đai; giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn đi qua địa phận thành phố Bắc Ninh…
Kế thừa và phát huy mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được xuất hiện như: Mô hình “Học Bác dưới cờ Tổ quốc” tại các buổi Lễ chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu hàng tháng được duy trì tại 28 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự” của Công ty cổ phần Môi trường & Công trình đô thị Bắc Ninh;  “Xếp hàng đón con” tại các khu vực cổng trường Tiểu học, THCS của ngành giáo dục thành phố và UBND các phường thực hiện… Có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, như: Trung tâm Hành chính công thành phố; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Thành đoàn Bắc Ninh; Trường Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do đạt thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong học và làm theo Bác. Các cá nhân: Cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt, Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2021; các đồng chí Đặng Thị Bích Vân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên; Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tiền An; Nguyễn Thanh Tùng, đảng viên, kiểm tra viên, Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong các hội nghị sơ kết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố.
Những kết quả nổi bật trên là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lan tỏa sâu rộng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển thành phố đến năm 2030 trở thành đô thị hạt nhân của đô thị lõi Bắc Ninh. Thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045“ và chủ đề của Đại hội lần thứ XXII “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, nâng cao vai trò, vị thế đô thị trung tâm, xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa”.

Thảo Nguyên
Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-chinh-tri/-/details/20182/lan-toa-sau-rong-viec-hoc-va-lam-theo-bac