Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định về kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

tranluuquang-16740102845971636933359.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 186/QĐ-TTg ngày 8/3/2023 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đối với các ông, bà sau:

Ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng ban.

 

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Ủy viên Thường trực (thay ông Phạm Anh Tuấn).

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Ủy viên (thay ông Nguyễn Văn Sinh).

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Ủy viên (bổ sung mới).

Mời bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Ủy viên (thay bà Bùi Thị Thơm).