Khẩn trương xây dựng Hồ sơ khoa học di tích Quốc gia đặc biệt đền Tranh

Nếu được công nhận, đền Tranh (huyện Ninh Giang) sẽ trở thành di tích quốc gia đặc biệt thứ năm của tỉnh Hải Dương.

Vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh đã nhất trí chủ trương lập hồ sơ khoa học di tích quốc gia đặc biệt đền Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang. Đồng thời chỉ đạo huyện Ninh Giang chủ trì xây dựng hồ sơ; phối hợp rà soát diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích.

Đến nay việc lập hồ sơ khoa học đã và đang được huyện Ninh Giang triển khai, trong đó khẩn trương tháo gỡ những khó khăn về quản lý đất đai, quy hoạch; chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trong không gian di tích.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất từ tháng 5 đến tháng 9/2023 sẽ lập hồ sơ khoa học di tích đền Tranh, tổ chức hội thảo khoa học xin ý kiến của các nhà khoa học Trung ương và địa phương tham gia góp ý hoàn thiện hồ sơ. Từ tháng 10 – 11/2023, hoàn thiện hồ sơ, gồm bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích, lý lịch di tích, sơ đồ bài trí hiện vật, phim, ảnh tư liệu,… Tháng 12/2023, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Đức Thiêm
Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương: http://www.haiduongtv.com.vn/xem-tin-tuc/khan-truong-xay-dung-ho-so-khoa-hoc-di-tich-quoc-gia-dac-biet-den-tranh-148529.html