Hướng dẫn tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2023.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công – Công tác xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoạt động vì trẻ em, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biển đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biển đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Đêm hội trăng rằm” vui đón Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ sở bảo trợ xã hội căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, tiết kiệm, bổ ích. Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em, nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em…

V.G

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202308/huong-dan-to-chuc-hoat-dong-tet-trung-thu-nam-2023-b702be9/