Hội thảo “Nông nghiệp tuần hoàn và tầm nhìn phát triển nông nghiệp Hải Dương”

Trồng rau theo mùa

Sáng 25/4, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và UBND huyện Tứ Kỳ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nông nghiệp tuần hoàn và tầm nhìn phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương”.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các chủ trang trại đã chia sẻ vai trò của nông nghiệp tuần hoàn, thực trạng, bài học kinh nghiệm, bàn giải pháp phát triển nông nghiệp tuần hoàn và hướng đi cho nông nghiệp Hải Dương trong kinh tế tuần hoàn. Theo đó, tỉnh cần tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; Tích cực chuyển giao về khoa học kỹ thuật để nâng cao nhận thức; Phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy sử dụng chế phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, đề xuất kiến nghị với cơ quan quản lý, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại tỉnh Hải Dương phát triển bền vững, tạo ra nhiều giá trị, phù hợp với xu thế chung nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã đề ra.

Trần Hùng

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương: http://www.haiduongtv.com.vn/tin-tuc/hai-duong-24h-735.html