Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chiều 5/6, Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị chuyên đề: Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh;lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu về dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công năm 2023. Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công bao gồm 3 trụ cột đánh giá với tổng điểm 100, đó là các tiêu chí: Tiêu chí đánh giá chức năng; Tiêu chí đánh giá hiệu năng và Tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện. Việc đánh giá chất lượng Cổng dịch vụ công bộ, ngành, địa phương được chia thành 5 mức độ (A, B, C, D, E). Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công năm 2023 nhằm thực hiện đánh giá các Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương dưới góc độ người sử dụng.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 20 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương đánh giá hiện trạng, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những giải pháp đột phá của địa phương góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Tăng cường kiểm tra, đánh giá, giám sát tại cơ sở; công khai danh mục hồ sơ trực tuyến; tiên phong thực hiện 2 ngày/tuần chỉ nhận hồ sơ điện tử; thực hiện thí điểm mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến; xây dựng tài khoản công dân số; Phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng góp phần phổ biến kỹ năng chuyển đổi số cho người dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Sau hơn 20 năm triển khai dịch vụ công trực tuyến đã đến lúc cần phải thay đổi căn bản về nhận thức, cách làm, cách tiếp cận theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, dẫn dắt, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo cuộc cách mạng chuyển đổi số ở Việt Nam.

Nhấn mạnh một số mục tiêu chủ yếu của chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát và lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định; khẩn trương rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết; đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân… Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông để được tiếp nhận, hỗ trợ xử lý kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số Quốc gia.

Mai Lan – Anh Tuấn

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-ve-thuc-day-nang-cao-chat-luong-cung-cap/d2023060518074872.htm