Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023

G
Ngày 9-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện và Tham tán thương mại ở nước ngoài, đại diện các Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế và những trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2023. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Năm 2022, công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam bám sát các trọng tâm điều hành của Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng, chống dịch bệnh sang phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Tại Bắc Ninh, năm 2022, công tác ngoại giao kinh tế và xúc tiến đầu tư của tỉnh đạt được một số kết quả nổi bật; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,22 tỷ USD (đứng thứ 4 toàn quốc), lũy kế đến nay, tỉnh cấp đăng ký đầu tư cho hơn 1.800 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 23,6 tỷ USD (đứng thứ 7 toàn quốc). Dự kiến thời gian tới, tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại lớn như: đón tiếp đoàn Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, chương trình Gặp gỡ Bắc Ninh – Hàn Quốc, Bắc Ninh – Nhật Bản…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, chủ động linh hoạt trong ngoại giao kinh tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quyền lợi của nhân dân; Đa dạng hóa, đa phương hóa trong ngoại giao kinh tế; Gắn kết chặt chẽ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân; ngoại giao kinh tế với ngoại giao an ninh quốc phòng… Thời gian tới cần tổng kết thực tiễn để nhận diện,  khắc phục hạn chế, phát huy hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế; Phối hợp tốt giữa các cơ quan ngoại giao với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm, giai đoạn. Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ngoại giao kinh tế năm 2023, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ; xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm trong các hoạt động của lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu, đầu tư, du lịch, lao động, khoa học-công nghệ… với tinh thần lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập và liên kết quốc tế; chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu và đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh sáng tạo, nâng cao hiệu quả để tạo chuyển biến thực chất trong triển khai ngoại giao kinh tế…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ; đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn thực hiện các hoạt động hợp tác về ngoại giao kinh tế. Hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; đẩy mạnh quảng bá du lịch gắn với các di sản văn hóa được công nhận và hoạt động xúc tiến đầu tư. Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại của tỉnh nhằm quảng bá, tiếp cận các cơ quan đại diện, các doanh nghiệp, nhà đầu tư để thu hút nguồn vốn FDI, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ về công tác ngoại giao kinh tế, giúp Bắc Ninh giữ vững là một trong những địa phương có nhiều chỉ số phát triển kinh tế dẫn đầu cả nước.

Dương Hoàn

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-chuong-trinh-hanh-ong-cua-chinh-phu-ve-ngoai-giao-kinh-te-nam-2023