Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023

G

Ngày 25/02, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Cao Tường Huy, Quyền chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh.

Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin truyền thông, thời gian qua, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 (Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”) đã tập trung đẩy mạnh và đạt một số kết quả tích cực trên nhiều mặt như: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia; dịch vụ công trực tuyến; an toàn, an ninh thông tin… Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 54,34%; tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng đạt 75%; tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số đạt 30,07%..

Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 177 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia; đã cấp trên 78 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân; thu nhận gần 22 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử. Trong 25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử; một số dịch vụ tỷ lệ trực tuyến cao. 2 dịch vụ công “liên thông đăng ký khai sinh – thường trú – cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí” đã thí điểm thành công.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 bộ, ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp Nhà nước; đã kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu tổng hợp về dân cư với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2023 là năm quốc gia về dữ liệu số với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: bảo vệ dữ liệu cá nhân; công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương; mở dữ liệu; an toàn dữ liệu. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã đề ra của năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm như đề xuất xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các chính sách pháp luật phục vụ chuyển đổi số nói chung…

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phải có tư duy đi trước, đón đầu, tiếp thu thành tựu thế giới và vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam.Nhiệm vụ chuyển đổi số phải tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện, nhấn mạnh vào chủ đề “Năm quốc gia về dữ liệu số”. Thực hiện chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn. Việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp. Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế xã hội từ các bộ, ngành Trung ương đến địa phương nhằm sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh thương mại điện tử, thương mại số, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt…

Việt Hưng

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-ve-chuyen-doi-so-nam-2023-3228241.html