Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng TTĐT các bộ, ngành năm 2023

Ngày 12/08 tại TP Hạ Long, Cổng thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động cổng thông tin điện tử các bộ, ngành năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo lãnh đạo quản lý Cổng Thông tin điện tử, Trung tâm Thông tin, đơn vị phụ trách thông tin truyền thông của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chào mừng hội nghị. 

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về tỉnh Quảng Ninh, các thành tựu kinh tế xã hội đã đạt trong những năm qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) liên tục trong 7 năm (2016 – 2022) đạt trên 10%; 6 tháng đầu năm 2023 tăng 9,46%, đứng thứ 2 trong vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 4 cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh đạt 270 nghìn tỷ đồng (ước cả năm 2023 đạt 312.420 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020). GRDP bình quân đầu người đạt trên 8.200 USD, gấp đôi bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng bình quân khoảng 10%/năm, vượt chỉ tiêu Trung ương giao, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm. Quảng Ninh cũng đang là tỉnh có nhiều năm dẫn đầu toàn quốc các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin đến các đại biểu Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh. Hiện hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh gồm 5 Cổng thành phần cấp 1 (Cổng chính, tiếng Anh, tiếng Trung, Du lịch, Doanh nghiệp); 60 Cổng Thông tin thành phần cấp 2 gồm: Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội; 128 Cổng Thông tin thành phần cấp 3 gồm: Các xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và 26 trang thông tin điện tử liên kết. Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thống và công khai trên mạng Internet của tỉnh; cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội, sở, ban, ngành của tỉnh; đồng thời là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh với các tổ chức, cá nhân. Việc cung cấp các thông tin chính thống về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh… đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động cổng thông tin điện tử các bộ, ngành rất quan trọng, thông qua hội nghị này, tỉnh Quảng Ninh sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các bộ, ngành từ đó rút kinh nghiệm và làm tốt hơn nữa.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ nhấn mạnh: Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức giữa Cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử của các cơ quan bộ, ngành Trung ương, được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh – là tỉnh có nhiều chỉ số đứng đầu cả nước, nhiều mô hình thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng… làm nên tên tuổi của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Những năm qua, hoạt động của cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành có vai trò kết nối, hướng dẫn nghiệp vụ kết hợp thông tin đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong việc thực hiện các nhiệm vụ thông tin và truyền thông, truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thời gian tới cần tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy, phương thức hoạt động của các cổng thông tin điện tử theo hướng: Chủ động hơn, tích cực hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn; không chỉ cung cấp thông tin một chiều mà còn tiếp nhận thông tin, tương tác thông tin; không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn làm truyền thông chính sách; phản ứng thông tin nhạy bén, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố thông tin và không để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Sau hội nghị, đề nghị Cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử các bộ, ngành phối hợp tổng hợp các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, giải quyết, với tinh thần là tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các Cổng thông tin điện tử các bộ, ngành phát huy hết vai trò của mình để phục vụ công tác truyền thông chính sách, phục vụ người dân, doanh nghiệp, trở thành công cụ hữu hiệu giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác điều hành của các bộ, ngành theo hướng ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, cùng nhau nhìn nhận đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thảo luận và đưa ra các giải pháp thiết thực để công tác thông tin truyền thông phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phục vụ công tác quản lý điều hành của các bộ, ngành theo từng lĩnh vực, hỗ trợ ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/hoi-nghi-trao-doi-kinh-nghiem-hoat-dong-cong-ttdt-cac-bo-nganh-nam-2023-3254457.html