Học sinh lớp 12 tại Hà Nội sẽ thi thử THPT Quốc gia 2019 vào thời gian nào?

Hình thức tổ chức sẽ tương tự kỳ thi THPT quốc gia, tất cả các bài thi sẽ được rọc phách, chấm tập trung theo từng cụm trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có thông báo về kế hoạch sẽ tổ chức đợt kiểm tra, khảo sát kiến thức học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên năm nay. 

Thời gian thi thử sẽ trong 3 ngày từ 27 đến 29/3/2019.

Hình thức tổ chức sẽ tương tự kỳ thi THPT quốc gia, tất cả các bài thi sẽ được rọc phách, chấm tập trung theo từng cụm trường.

Mỗi học sinh đang học hệ THPT sẽ dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và một bài do học sinh tự chọn có thể bài Khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hoá, Sinh) hoặc tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh lớp 12 tại Hà Nội sẽ thi thử THPT Quốc gia 2019 vào thời gian nào? - Ảnh 1.

Học sinh đang theo học chương trình giáo dục thường xuyên, mỗi học sinh sẽ tiến hành làm 3 bài kiểm tra, trong đó có 2 bài bắt buộc gồm: Toán, Ngữ Văn. Ngoài ra, mỗi học sinh sẽ làm một bài tự chọn hoặc là Khoa học tự nhiên hoặc bài Khoa học xã hội.

Các bài thi đều thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận.

Đề thi sẽ là đề thi chung cho học sinh toàn bộ Hà Nội. Phạm vi đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chủ yếu chương trình lớp 12 theo kế hoạch dạy học của nhà trường đến hết tháng 3/2019.

Bài thi lần này sẽ miễn phí hoàn toàn và cũng không lấy điểm làm điểm kiểm tra của học sinh.