HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12

G

Ngày 10/3, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự khai mạc kỳ họp. Các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp.

HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ 12.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV được tổ chức nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh đột xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng do UBND tỉnh trình, gồm: dự thảo nghị quyết về lĩnh vực đầu tư công; dự thảo nghị quyết về phân bổ kinh phí; dự thảo nghị quyết về lĩnh vực đất đai; dự thảo nghị quyết về giá và phí; dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung của kỳ họp, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao.

Sau phần khai mạc, các đại biểu đã nghe nhóm tờ trình về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; các tờ trình: Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 3); bổ sung, phân khai chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp tỉnh; Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 vốn ngân sách địa phương; Về việc ban hành Nghị quyết bổ sung các mục tiêu ngân sách cấp tỉnh năm 2023 cho các huyện, thành phố để thực hiện các công trình, dự án.

HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12
Đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

 

Tờ trình về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025; Về việc phân bổ kinh phí dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; Về việc bãi bỏ khoản 5, điều 1 Nghị quyết số 08 ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Tờ trình về việc phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung các mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí; Về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Về việc ban hành Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2022.

HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12
Đồng chí Vũ Nam Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình.

 

Tờ trình về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021- 2025; Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục đích khác; Về việc sửa đổi Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022; Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023- 2025.

HĐND tỉnh cũng đã nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội.

Trong chương trình kỳ họp, buổi sáng, các đại biểu tiến hành thảo luận tại 4 tổ. Các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, các tờ trình, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định, phù hợp và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của tỉnh và có tính khả thi cao. Đồng thời bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Quá trình thảo luận, các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 và các nghị quyết về đầu tư công.

Buổi chiều, HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với sự đồng thuận nhất trí của 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp, đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công Thương đã được bầu là Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường.

Phát biểu tại kỳ họp, dẫn chứng kết quả nổi bật của năm 2022, tỉnh ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đứng thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định và trân trọng cảm ơn Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã chia sẻ, đồng hành, phối hợp cùng UBND tỉnh trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thời gian qua.

HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng kỳ họp lần này xem xét thông qua khối lượng dự thảo nghị quyết rất lớn, thể hiện sự quyết tâm trong cải cách hành chính, đáp ứng các yêu cầu phát triển của địa phương. Các vấn đề mà đại biểu đặt ra tại kỳ họp là hoàn toàn xác đáng, đòi hỏi các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh phải tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri toàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ một số vấn đề cụ thể mà đại biểu quan tâm liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung, phân khai chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách tỉnh; việc đầu tư các dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp do tỉnh làm chủ đầu tư; việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Với nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu là dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ngay từ đầu năm, được UBND tỉnh mà trực tiếp là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị kỹ lưỡng, nên chỉ sau 2 tháng đã hoàn thiện dự thảo để trình tại kỳ họp cũng là một nỗ lực lớn thể hiện rõ trách nhiệm và kết quả của việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sau khi nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

 

Sau thảo luận, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Tổng số có 40 dự thảo nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, trong đó có nhóm 25 dự thảo nghị quyết phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; cùng với đó là các dự thảo nghị quyết quan trọng như: Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 3); bổ sung, phân khai chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp tỉnh; dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 vốn ngân sách địa phương; dự thảo nghị quyết về việc bổ sung các mục tiêu ngân sách cấp tỉnh năm 2023 cho các huyện, thành phố để thực hiện các công trình, dự án; dự thảo nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025…

HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Các dự thảo nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm việc triển khai thực hiện một số quy định về giá và phí; chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 và các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng với các quy định của pháp luật, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nhanh, bền vững trong những năm tới.

Đồng chí đề nghị: Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết sau khi được ban hành.

Xuân Trường- Đức Lam- Anh Tú 

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/hdnd-tinh-khoa-xv-to-chuc-ky-hop-thu-12/d20230310082757468.htm