Hải Phòng tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

G

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về tiến độ xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) trên địa bàn Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì, phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì, phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Lê Trung Kiên cùng các lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan, các doanh nghiệp (DN) chủ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN trên địa bàn TP.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQLKKT) Hải Phòng và chủ đầu tư các KCN, CCN trên địa bàn TP, hiện nay tiến độ xây dựng trong lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Cụ thể, các KCN VSIP Hải Phòng; DEEP C3; An Dương còn chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). 2 KCN Tiên Thanh; Xuân Cầu đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị khởi công. 4 KCN gồm nam Tràng Cát; Thủy Nguyên; Tràng Duệ 3; Giang Biên 2 tuy đã nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng còn nhiều vướng mắc liên quan tới công tác quy hoạch và các thủ tục khác. Ngoài ra trên địa bàn TP Hải Phòng còn 8 KCN khác đang nghiên cứu và tiến độ cũng chưa đạt yêu cầu…

Trưởng Ban QLKKT Lê Trung Kiên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng mới các KCN, CCN

Trưởng Ban QLKKT Lê Trung Kiên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng mới các KCN, CCN

Đối với các CCN, hiện mới có 3 cụm đang triển khai gồm CCN Tiên Cường 2, Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; CCN Giang Biên, Vĩnh Bảo. Có 3 CCN khác đã có quyết định thành lập và 2 CCN đang được bổ sung vào quy hoạch phát triển CCN thành phố. Nhìn chung, kể cả các CCN đang triển khai hoặc đã có quyết định thành lập hay đang nghiên cứu đều có nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ triển khai còn rất chậm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành, các địa phương phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc về GPMB; về thủ tục; nhất là những thủ tục liên quan tới quy hoạch chung phát triển TP cũng như việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và đề nghị TP sớm quan tâm tháo gỡ…

Ý kiến lãnh đạo huyện Tiên Lãng tại cuộc họp

Ý kiến lãnh đạo huyện Tiên Lãng tại cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến phản ánh, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, phát triển các KCN, CCN có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội TP Hải Phòng. Những năm qua, TP có nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện. Tuy nhiên, so với yêu cầu của TP và cam kết của chủ đầu tư thì hầu hết việc triển khai cùng tiến độ thực hiện đều chậm. Chủ tịch UBND TP đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm phát triển các KCN, CCN theo đúng kế hoạch mà TP đã đề ra.

 

Theo đó, đối với KCN Tiên Thanh, Chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu chủ đầu tư cần nhanh chóng ứng 100 tỷ đồng cho huyện Tiên Lãng phục vụ công tác GPMB, đồng thời hoàn tất các thủ tục để khởi công vào dịp 13/5/2023. Huyện Tiên Lãng cũng cần khẩn trương hoàn thành GPMB phục vụ xây dựng KCN Tiên Thanh.

Đối với KCN, dịch vụ và khu phi thuế quan Xuân Cầu, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo sớm khởi công ngay trong tháng 2 này, thời gian dự kiến khởi công khoảng từ 15 đến 20/2; TP giao Sở TNMT hoàn tất các thủ tục giao đất; giao chủ đầu tư san lấp mặt bằng để khởi công. Về dự án KCN DDEP C3, Chủ tịch giao chủ đầu tư sớm triển khai tại các khu vực đã có mặt bằng; giao BQLKKT đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch cục bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển KCN kịp thời…

A2 Tin kte Hfong

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đã có ý kiến về việc chậm tiến độ công tác GPMB đối với KCN VSIP; KCN An Dương và yêu cầu huyện Thủy Nguyên; huyện An Dương cần sớm tập trung cao cho công tác GPMB, hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đối với 2 dự án KCN do Vingroup làm chủ đầu tư là Nam Tràng Cát và Thủy Nguyên vẫn cần tiếp tục thực hiện song song các công việc trong khi chờ Quy hoạch chung phát triển TP được phê duyệt. KCN Tràng Duệ 3 tiếp tục tập trung cao về mặt bằng để sẵn sàng thu hút đầu tư sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư. Chủ tịch TP Hải Phòng đã đồng ý về chủ trương thu hẹp lại diện tích của KCN Giang Biên để sớm được triển khai. Các KCN còn lại tiếp tục hoàn tất các thủ tục để sớm thực hiện…

Về CCN, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu hoàn tất GPMB các CCN Tiên Cường 2, Đại Thắng, Giang Biên để trong tháng 4 thực hiện khởi công. Chủ đầu tư các CCN này cần khẩn trương ứng kinh phí cho công tác GPMB cho các huyện thực hiện. Các Sở, ban, ngành trên địa bàn TP cùng các địa phương tiếp tục triển khai các CCN còn lại theo kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng mong muốn các ngành, các địa phương cùng các chủ đầu tư tập trung cao hơn, tích cực hơn cho công tác GPMB các KCN, CCN, bảo đảm sẵn quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội TP Hải Phòng đến năm 2025, 2030 và 2045…