G
Tại văn bản nhằm triển khai kế hoạch đầu tư năm 2021 và hoàn thiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) cấp thành phố, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chủ động khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm cả ở cấp thành phố, cấp huyện.
Anh190.

Ảnh minh họa.

Đồng thời TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 của đơn vị phù hợp với kịch bản thu ngân sách trên địa bàn thành phố trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; quyết liệt triển khai thực hiện để đạt mục tiêu cao nhất.

Đối với một số dự án chuyển tiếp xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố chưa hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định trước ngày 31/3/2021.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021- 2025), UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư rà soát, cập nhật và hoàn thiện kế hoạch.

 

Theo O.T (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/ha-noi-khac-phuc-han-che-khuyet-diem-trong-giai-ngan-von-dau-tu-cong-d148991.html