Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm

Giáo dục nghề nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng được tỉnh Vĩnh Phúc xác định là chìa khóa để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm.

Để nâng cao chất lượng đào tào nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lạc đã chủ động liên kết với nhiều Trường Cao đẳng nghề uy tín trên địa bàn tỉnh để đào tạo các nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tiễn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, Trung tâm đã thu hút đông đảo các em học sinh theo học và cơ hội việc làm là rất lớn sau khi ra trường. Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 Trường Cao đẳng được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm. Trong đó, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị đã triển khai thực hiện đào tạo nghề trọng điểm chất lượng cao.

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực, nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực đã được triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá đáng kể về chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đặc biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng nghề. Bên cạnh đó, mạng lưới các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tương đối đa dạng về loại hình, trình độ, ngành nghề đào tạo.

Công tác tuyển sinh, đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động. Đội ngũ nhà giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng từng bước được chuẩn hóa. Năm 2023, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 16.000 lao động, đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

Nguyễn Toàn

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/338311/Giao-duc-nghe-nghiep-gan-voi-giai-quyet-viec-lam