Thuốc lá làm suy giảm thành tích thi đấu, hút thuốc khi tập luyện sẽ khiến tim mệt mỏi hơn nhiều lần. Bóng đá cho tôi tất cả còn thuốc lá lấy đi của tôi tất cả” – đó là lời Johan Cruyff, huyền thoại phải trả giá bằng sức khoẻ vì khói thuốc.

Tác hại của thuốc lá trong bóng đá