Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Đề xuất tặng Thư khen sẽ có giá trị động viên rất lớn

G
Nhiều ĐBQH đã tán thành việc bổ sung tặng Thư khen của lãnh đạo Đảng, nhà nước sẽ có ý nghĩa động viên rất lớn cho các đối tượng được khen tặng.
toanhcanh000

Toàn cảnh phiên thảo luận Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)

Ngày 27/5, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi). Được biết, dự thảo Luật lần này được đưa ra với 8 chương, 96 điều.

Đề nghị mở rộng đối tượng được trao danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”

Đại biểu Đỗ Văn Yên (đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu) đề nghị mở rộng đối tượng được trao danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”. Theo đó, danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” được xét tặng cho cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, họa sĩ, soạn giả, nhiếp ảnh, nhà văn, kiến trúc sư, phát thanh viên. Bởi việc mở rộng đối tượng trao danh hiệu sẽ thể hiện rõ sự quan tâm, khích lệ, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những người lao động nghệ thuật.

BacLieu_Thudong

Đại biểu Trần Thị Thu Đông – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu: Xét phong tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đối với kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia, soạn giả sân khấu

Trong khi đó, Đại biểu Trần Thị Thu Đông (đoàn Bạc Liêu) bày tỏ đồng thuận với việc xét danh hiệu thi đua đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh và soạn giả của lĩnh vực sân khấu là đối tượng để xét tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú được quy định tại khoản 1 Điều 66 của dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Thu Đông đề nghị Ban soạn thảo cần đưa vào trong Luật danh hiệu Kiến trúc sư nhân dân, Kiến trúc sư ưu tú hoặc phong tặng là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú vì lao động của kiến trúc sư là lao động sáng tạo.

Đại biểu lý giải mỗi công trình kiến trúc là một tác phẩm lao động nghệ thuật, nhất là công trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi tác phẩm nghệ thuật có thể góp phần làm thay đổi diện mạo của đất nước theo hướng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.

Ngoài ra, trong lĩnh vực văn học, có những tác phẩm đạt giải thưởng cao đã đóng vai trò quan trọng vào việc giáo dục nhân cách, lòng yêu nước, giáo dục chân-thiện-mỹ cho Nhân dân. Do đó, nhà văn cũng là nghệ sĩ, chiến sĩ trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Vì vậy, họ cũng nên là đối tượng được xem xét phong tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú hoặc là nhà văn nhân dân, nhà văn ưu tú nếu đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định.

NguyenHuyThai

Đại biểu Nguyễn Huy Thái – Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu: Không phân biệt nghệ sỹ sáng tác và nghệ sỹ biểu diễn trong xét tăng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”

Đại biểu Nguyễn Huy Thái, Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu bày tỏ ủng hộ phương án mở rộng đối tượng được trao danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”. Theo đó, danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” được xét tặng cho cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, họa sĩ, soạn giả, nhiếp ảnh, nhà văn, kiến trúc sư, phát thanh viên.

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của giới văn nghệ sỹ, đại biểu Nguyễn Huy Thái cho rằng, phương án này được đông đảo văn nghệ sỹ thực sự trông mong, giúp xóa đi những sự phân biệt giữa nghệ sỹ sáng tác và nghệ sỹ biểu diễn trong đối tượng được xét tăng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, tạo động lực lớn cho sự sáng tạo, cống hiến của giới văn nghệ sỹ, phù hợp với tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa được tổ chức rất thành công và đầy ý nghĩa vừa qua.

Bổ sung hình thức khen thưởng cấp nhà nước đối với dân quân tự vệ

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Phan Văn Xựng cho biết, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính thống nhất, toàn bộ, phù hợp với thực tiễn.

PhamVanXung

Đại biểu Phạm Văn Xựng (đoàn TP HCM).

Góp ý cụ thể vào dự thảo Luật, về thẩm quyền đề nghị khen thưởng đối với dân quân tự vệ, đại biểu Phan Văn Xựng chỉ ra rằng, theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là đơn vị thành lập, giải thể, quản lý, chỉ huy, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động dân quân tự vệ, đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ khi được điều động thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bộ Quốc phòng được giao quản lý nhà nước về dân quân tự vệ và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung chưa có quy định về thẩm quyền đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đối với dân quân tự vệ. Trong khi đó, lực lượng dân quân tự vệ khoảng 1,45 % dân số toàn quốc.

Để tôn vinh, khen thưởng đúng thành tích, kết quả, sự hy sinh của dân quân tự vệ, đồng thời kịp thời động viên cũng như phát huy vai trò dân quân, tự vệ trong huy động thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đại biểu Phan Văn Xựng đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vào dự thảo Luật thẩm quyền, trình hình thức khen thưởng cấp nhà nước đối với dân quân tự vệ.

Đề xuất tặng Thư khen sẽ có giá trị động viên rất lớn

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí bày tỏ nhất trí đối với phương án mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” cho cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, họa sĩ, soạn giả, nhiếp ảnh, nhà văn, kiến trúc sư, phát thanh viên vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) như các đại biểu Quốc hội trước đã phát biểu với những phân tích rất xác đáng.

NguyenAnhTri

Đại biểu Nguyễn Anh Trí – Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội: Bổ sung hình thức Thư khen của các đồng chí Lãnh đạo có ý nghĩa động viên rất lớn

Liên quan đến hình thức khen thưởng Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang quy định tại Khoản 2, Điều 96 của dự thảo Luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí bày tỏ đồng tình với việc bổ sung hình thức khen thưởng Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang vào trong dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Đại biểu cũng bày tỏ đồng tình với ý kiến vừa phát biểu về quy định về “Thư khen của Thủ tướng, Thư khen của Chủ tịch nước, Thư khen của Chủ tịch Quốc hội” theo ý kiến của đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân và cho rằng, Thư khen của các đồng chí lãnh đạo hết sức cao quý, sẽ có ý nghĩa động viên rất lớn cho các đối tượng được khen tặng, do vậy nên được bổ sung vào trong dự thảo Luật.

PhamThiThanhtra

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội: Đề nghị lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về đối tượng được xét tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

Giải trình, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn các ý kiến phát biểu rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết, phong phú vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Đặc biệt Bộ trưởng Bộ Nội vụ chân thành cảm ơn các đại biểu đã cơ bản thống nhất rất cao với Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã có ghi nhận và đồng tình với dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý một cách nghiêm túc, toàn diện với tinh thần cầu thị, lắng nghe từ sau Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội đến nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tại phiên thảo luận này, nhiều ý kiến tiếp tục phân tích, đánh giá, chia sẻ, tham gia đóng góp bổ sung những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau và những vấn đề cụ thể, chi tiết rất thiết thực, tâm huyết, xác đáng.

Đối với một số đại biểu đăng ký nhưng chưa kịp phát biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi về cho Ban thư ký để tổng hợp. Trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp rất chặt chẽ với Ủy ban Xã hội, với các cơ quan liên để tổng hợp một cách kỹ lưỡng, nghiên cứu thấu đáo để tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua.

 

Quang Vũ (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)
Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/du-thao-luat-thi-dua-khen-thuong-sua-doi-de-xuat-tang-thu-khen-se-co-gia-tri-dong-vien-rat-lon-d182812.html